Chat with us, powered by LiveChat
บริการ 24 ชม. : 080-998-9999 | สมัคร แทงบอล vegus69 แอดไลน์ @vegus69 : @VG69

“ราคาบอล” สิ่งที่คอ แทงบอล ต้องรู้

สิ่งที่นักพนันบอลต้องรู้ก่อนที่จะ แทงบอล และถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก คือ ราคาบอล

ราคาบอล ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนที่คิดจะ แทงบอล โดยราคาบอลเป็นตัวชี้วัดระหว่างทีม 2 ทีมที่มาปะทะกัน ซึ่งบริษัทพนันบอลที่อยู่ต่างประเทศ เป็นผู้ที่กำหนดราคา โดยพวกนี้จะมีนักสถิติ นักคณิตศาสตร์ นักจิตวิทยา และอีกหลาย ๆ สาขางานที่เกี่ยวข้อง ประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ประเมินสภาพความพร้อมของทีมนั้น ๆ เปรียบเทียบสถิติต่าง ๆ เพื่อตีออกมาเป็นราคา และเป็นราคากลาง สำหรับให้ที่อื่น ๆ นำไปใช้ได้ แต่เมื่อมีการนำไปใช้บางแห่งอาจเปลี่ยนราคาเป็นราคาที่ต้องการให้นักพนันบอลเข้ามาเล่นเพิ่มขึ้น

แทงบอล ราคาบอล สิ่งที่นักพนันบอลต้องรู้

1.ราคาบอล “เสมอ”
ภาษาพูด : ต่อเสมอ หรือ ขาว
ภาษาเขียน : 0-0
ความหมายราคาแทงบอล คือ ทีมเหย้าและทีมเยือนเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

2.ราคาบอล “เสมอควบครึ่ง”
ภาษาพูด : เสมอควบครึ่ง หรือ ปป.
ภาษาเขียน : 0-0.5 , 0.25
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะ ทีมต่อจะได้เต็ม และ ทีมรองจะเสียเต็ม , ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม , ถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทง และ ทีมรองจะได้เพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทง

3.ราคาบอล “ครึ่งลูก”
ภาษาพูด : ครึ่งลูก
ภาษาเขียน : ½ , 0.5
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะ ทีมต่อจะได้เต็มและทีมรองจะเสียเต็ม , ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม และถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม

4.ราคาบอล “ครึ่งควบลูก”
ภาษาพูด : ครึ่งควบลูก
ภาษาเขียน : ½ + 1 , ¾ , 0.75
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะ เพียง 1 ลูก เช่น 1-0 , 2-1 ทีมต่อจะได้เพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทงไป และทีมรองจะเสียเพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทง , ถ้าทีมต่อชนะ มากกว่า 1 ลูก เช่น 2-0 , 3-1 ทีมต่อถึงจะได้เต็ม และทีมรองจะเสียเต็ม , ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม และถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม

5.ราคาบอล “หนึ่งลูก”
ภาษาพูด : หนึ่งลูก
ภาษาเขียน : 1.0
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะเพียง 1 ลูก เช่น 1-0 , 2-1 ทั้งทีมต่อและทีมรอง จะไม่มีใครได้หรือเสีย แต่ถ้าทีมต่อชนะ มากกว่า 1 ลูก เช่น 2-0 , 3-1 ทีมต่อถึงจะได้เต็มและทีมรองจะเสียเต็ม , ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม , แต่ถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม

6.ราคาบอล “ลูกควบครึ่ง”
ภาษาพูด : ลูกควบลูกครึ่ง
ภาษาเขียน : 1 + ¼ , 1.25 , 1-1.5
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะเพียง 1 ลูก เช่น 1-0 , 2-1 ทีมต่อจะเสียเพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทงและทีมรองจะได้เพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทง แต่ถ้าทีมต่อชนะมากกว่า 1 ลูก เช่น 2-0 , 3-1 ทีมต่อจะได้เต็มและทีมรองจะเสียเต็ม , ถ้าทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม , แต่ถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม

7.ราคาบอล “ลูกครึ่ง”
ภาษาพูด : ลูกครึ่ง
ภาษาเขียน : 1 + ½ , 1.5
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะเพียง 1 ลูก เช่น 1-0 , 2-1 ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม แต่ถ้าทีมต่อชนะมากกว่า 1 ลูก เช่น 2-0 , 3-1 ทีมต่อจะได้เต็มและทีมรองจะเสียเต็ม , ทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม , แต่ถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม

8.ราคาบอล “ลูกครึ่งควบสอง”
ภาษาพูด : ลูกครึ่งควบสอง
ภาษาเขียน : 1 + ¾ , 1.75 , 1.5-2
ความหมายราคาแทงบอล คือ ถ้าทีมต่อชนะเพียง 1ลูก เช่น 1-0 , 2-1 ทีมต่อจะเสียเต็มและทีมรองจะได้เต็ม และถ้าทีมต่อชนะ 2 ลูก เช่น 2-0 , 3-1 ทีมต่อจะได้เพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทงและทีมรองจะเสียเพียงครึ่งเดียวของเงินที่แทง แต่ถ้าทีมต่อชนะ มากกว่า 2 ลูก เช่น 3-0 , 4-1 ทีมต่อถึงจะได้เต็ม และทีมรองจะเสียเต็ม , ทีมรองชนะ ทีมรองจะได้เต็มและทีมต่อจะเสียเต็ม , แต่ถ้าผลออกมาเสมอ ทีมต่อจะเสียเต็มและ ทีมรองจะได้เต็ม